ຫວຽດນາມ ຍັງພົບຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂື້ນທຸກມື້ ໃນລະດູໜາວຈະມີຄົນຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ

Continue reading ຫວຽດນາມ ຍັງພົບຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂື້ນທຸກມື້ ໃນລະດູໜາວຈະມີຄົນຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ