ຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນໄລຍະຊ້ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນໍາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງທ່ານກໍໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສານສົມທົບ ແລະ ສຶກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມາດຕະການຕໍ່ພາຫະນະ ແລະ ຄົນ ໃນການເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ເມື່ອຮັບເຂົ້າມາແລ້ວຜູ້ປະກອບການກໍຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຖານທີ່, ການເປັນຢູ່ພັກເຊົາ, ຄວາມປອດໄພ,

ມີບັນຊີລາຍຊື່ປະຫວັດການເຂົ້າ-ອອກຄັກແນ່ ແລະ ໃນແຕ່ລະວັນຈະມີລົດຂົນສົ່ງເຂົ້າ-ອອກຈັກຄັນ, ຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງພາຫະນະ, ຕິດຕາມເອກະສານ, ຕິດຕາມການຂຶ້ນລົງ, ຕິດຕາມສະຖິຕິ, ຕິດຕາມບັນດາການອະນຸຍາດເລື່ອງນິຕິກໍາ, ຄະນະສະເພາະກິດຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໄດ້ມີການລະບາດສ່ວນປະຊາຊົນກໍ່ຕ້ອງຢຸດຕິການເກັບກູ້ມັນຕົ້ນຂອງຕົນຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຈະມີທາງອອກທີ່ແນ່ນອນ.

ຈາກນັ້ນທ່ານເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມຄະນະກໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນຢູ່ເມືອງວາປີຕື່ມອີກ. ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2021ນີ້ ທ່ານ ປອ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ເລຂາພັກ-ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະລົງເຄື່ອນໄຫວ, ຕິດຕາມສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ໃນໄລຍະຊ້ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ 2 ເມືອງຄື ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງວາປີ. ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມຈາກຜູ້ປະກອບການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະດວກ

ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ ເເມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດໄທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ່ານຊ່ອງເມັກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຄຸມເຂັ້ມມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂດຍບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລົດຂົນສົ່ງມັນຕົ້ນຈາກປະເທດໄທຜ່ານດ່ານເຂົ້າມາປະເທດລາວ ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກອບການສາມາດຂົນສົ່ງມັນຕົ້ນຂອງຕົນໄປຮອດດ່ານຊ່ອງເມັກຝັ່ງລາວໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊັກຊ້າ, ສິ້ນເປືອງເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ, ບໍ່ມີພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ລາຄາມັນຫຼຸດລົງ, ບາງລານບໍ່ສາມາດເກັບຊື້ມັນຕົ້ນຕໍ່ໄປໄດ້, ປະຊາຊົນຂາດລາຍຮັບ,