ມ່ວນໆເດັກນ້ອຍໄປຫຼີ້ນທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ

ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ.

1 ມິຖຸນາ 2020 ໃຜໄປໃສແນ່ມື້ນີ້ ໜຶ່ງສະຖານທີ່ທີ່ຄົນຫຼາຍທຸກປີກໍຄື

ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ຄຶກຄື້ນຫຼາຍ

ບັນຍາກາດ ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ