ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ເດືອນສັກຢາໄດ້ 3 ເຂັມຕໍ່ມາເສຍຊີວິດ

ທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈາກຜູ່ໃຊ່ເຟສບຸກລາຍໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ເປັນເລື່ອງຈີງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທໍາມະດາໃນວັນທີ່ 29/07/2020 ມີລູກຢູ່ດີໆແພດໝໍໂທຫາໃຫ້ໄປສັກຢາກັນພະຍາດພາຍຫຼັງສັກຢາແລ້ວບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງລູກທີແມ່ຮັກທີ່ສຸດເສຍຊີວິດແທນໄດ້ຈາກແມ່ໄປ ລູກແມ່ບໍ່ເຈັບ,ບໍ່ໄຂ້,ອາຍນ້ອຍໜຶ່ງ,ແມ່ບອກແພດໝໍວ່າບໍ່ຕ້ອງສັກຫຼາຍເຂັມຍັງແຕ່ສອງແມ່ລູກຢູ່ບ້ານ ສ່ວນຜົວແມ່ນຍັງຢູ່ໄຮ່.

ແພດໝໍສັກສອງເຂັມ ແລ້ວ ກະຖາມແພດຜູ້ຂ້າງໆວ່າສັກ 3 ເຂັມກໍ່ໄດ້ຫວາ ແພດຜູ້ນັ້ນກະຕອບວ່າໄດ້ ແລ້ວ ກໍ່ສັກອີກເຂັມທີ່ສາມ.ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ງມີຂ່າວວ່າແພດເຄີຍສັກຢາເຮັດໃຫ້ລູກຄົນອື່ນກໍ່ເສຍຊີວິດຄືກັນຊຶີງເປັນເດັກທີ່ເກີດໃໝ່. ຂໍຊ່ວຍກັນແຊຮໃຫ້ທົ່ວເຖິງ doctor ຫຼື ກະຊວງສາທາສະນະສຸກວ່າກັນສັກຢາ

ແມ່ນສັກໃຫ້ປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື ສັກໃຫ້ເສຍຊີວິດ ແລ້ວ ຂໍຖາມແດ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 2 ເດືອນກັບ 4 ມື້ສາມາດສັກຢາໄດ້ 3 ເຂັມພ້ອມກັນໃນມື້ດຽວກັນບໍທ່ານ?? ຖາ້ເປັນແບບນີ້ຕໍ່ໄປທ່ານຈະເຊື່ອໃຈພາລູກຂອງທ່ານໄປສັກຢາອີກຕໍ່ໄປບໍ. ເຈັບໃຈແທນນ້ອງສາວແດ່ລູກໜ້າ່ຮັກເອົາແທ້ເອົາວ່າ, ຂໍຄໍາຕອບຈາກແພດໝໍແລະ doctor ແດ່.”