ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງຕອນນີ້ປ່ວຍໜັກຫຼາຍຕ້ອງການເມືອບ້ານ

ວັນທີ 29/07/2020 ຂໍປະກາດເເນ່ເດີ ຫາເເມ່ຜູ້ປວ່ຍ ເເມ່ ຊື່ ໜອນ
ຢູ່ ບ້ານໂນນເເດງ ເມືອງມະຫາໃຊ ເເຂວງຄຳມວ່ນ

ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນກະບອກເເນ່ເດີໃຫ້ມາເບີງລູກຊາຍເຂົາເເນ່ ຕອນນີ້ລູກຊາຍເຂົານອນປວ່ຍ
ຢູ່ບ້ານໂຄກສະຫວ່າງ. ເມືອງເຊບັ້ງໃຟ ເເຂວງຄຳມວ່ນ

ລູກຊາຍ ຊື່ ທ. ຕວ໋ດ ຕອ້ງນີ້ຕອ້ງການພົບຫນ້າເເມ່
ເເຊຮຊວ່ຍກັນແນ່ເດີທຸກຄົນ ຂໍສະເເດງຄວາມເຫັນໃຈ

ຄົນລາວບໍ່ຖິ້ມກັນ. ນ້ຳໃຈຄົນລາວໆເເຊຮ
ຈາກ : ວຽງສະໄໝ ສາຍພູຊອຍພາມວ່ນ