ສະພາບຂົວເມືອງເຟືອງຫາເມືອງໝື່ນເປເພໜັກ

ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2020 ວ່າ, ສະພາບຂົວ ເຂດຊາຍແດນ ເມືອງເຟືອງ ຫາ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນເປເພໜັກ. ເຮັດໃຫ້ລົດໄປມາຍາກ ແລະ ຄາຢູ່ກາງຂົວ.

ໃນໃນປູ່ເດີນທາງ ທີ່ກໍາລັງຈະພາເມຍໄປໂຮງໝໍ ແຕາຕານລົດຕົກຄາຂົວ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຊ່ວຍແດ່ ແລະ ເຕືອນໄດ້ການເດີນທາງ ແກ່ທຸກທ່ານດ້ວຍ. ຄລິບຈາກປະຊາຊົນ