ຈູດເຜົາຕົວເອງທັງເປັນຢູ່ເຮືອນຂອງນາຍຈ້າງ

ເຫດບໍ່ຄາດຝັນໂດຍການຈູດເຜົາຕົວເອງທັງເປັນຢູ່ເຮືອນຂອງນາຍຈ້າງ..ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ່ 01/8/2020, ເຫດເກີດຢູ່ເຮືອນ ຂອງນາຍຈ້າງເຊິ່ງເປັນ ຄະລືຫາດຫຼັງໃຫ່ຍຢູ່ ບ້ານຮ່ອງແກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເຮືອນຄາລືຫາດຫຼັງນີ້

ເຊິ່ງກຳລັງປຸກສ້າງໃໝ່ ຕາມການລາຍງານ ຂອງຜູ້ໃກ້ຊິດວ່າ,ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນຊ່າງ ຊາວຫວຽດນາມ ຫຼື ກຳມະກອນ, ທີ່ເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ ຢູ່ເຮືອນຫຼັງນີ້, ເຊິ່ງຜູ້ເສຍຊີວິດ ໄດ້ທຽວຂໍເບີກເງິນນຳເຈົ້າຂອງເຮືອນຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕາມໃຈປະສົງ

ເຊິ່ງຜູ້ເສຍຊີວິດ ມັກເວົ້າຂູ່ ກັບເຈົ້າຂອງເຮືອນວ່າ, ຖ້າບໍ່ເບີກເງິນໃຫ້ ຈະຈູດຕົນເອງເສຍຊີວິດ ຢູ່ເຮືອນຫຼັງນີ້ : ໃຫ້ເປັນອາຖັນ ( ແຕ່ບໍ່ຄາດຄິດເລີຍ ມື້ນີ້ຈະເປັນຈີງ ).. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍ່ກຳລັງສືບສວນຫາສາເຫດການເສຍຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ ຈາກນັ້ນຈະນຳເອົາຜູ້ເສຍຊີວິດໄປເຜົາ ຢູ່ທີວັດຫວຽດ.