ດ່ວນໂຈະການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈື່ງໄດ້ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021 ນີ້, ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສະເໜີໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ໃຫ້ຈັດຕັ້ງສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພາຍໃນ ແຂວງ ຂອງຕົນ.
2. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບແຂວງ ຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດຄື:
– ມອບໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ເງິນລາງວັນ, ທຶນການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ,

– ສັບຊ້ອນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນ ມ.4 ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຫ້ອງພອນສະຫວັນ,ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບຸນພອນສະຫວັນ ຂອງແຂວງ, ມັດທະຍົມສົມບູນສັນຕິພາບ ແຂວງ ຫຼວງພະ ບາງ, ມັດທະຍົ້ມສົມບູນວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ສັບຊ້ອນນັກຮຽນເກັ່ງ ມ.7 ເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທຶນການສຶກສາຕາມການແບ່ງປັນຂອງແຂວງ,
3. ລາຍງານຜົນການສອບເສັງໃຫ້ກົມສາມັນສຶກສາຕາມເວລາອັນເໝາະສົມ.