ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫໍພຣະບາງວັດອິນແປງມະຫາວິຫານ

ຫໍພຣະບາງ ຢູ່ ວັດອິນແປງ ມະຫາວິຫານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຖືກສ້າງມາແຕ່ສະໄຫມເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ມະຫາຣາຊ ເຊິ່ງຫລົງເຫລືອຈາກການຈູດເຜົາເມືອງວຽງຈັນ ໃນສະໄຫມທີລາວລ້ານຊ້າງ ຕົກເປັນປະເທດສະຣາຊ ໃຫ້ແກ່ສະຫຍາມ ໃນຕຳນານກ່າວໄວ້ວ່າ ພຣະມະຫາປາສະມັນຕະ ເຖຣະເຈົ້າ ແຫ່ງເມືອງຂະເຫມນ ພ້ອມຄະນະຣາຊທູດໄດ້ ອາຣາດທະນາເອົາພຣະບາງ ຂຶ້ນມາຮອດເມືອງວຽງຄຳ (ວຽງຈັນທນ໌) ພ້ອມດ້ວຍຄຳພີພຣະໄຕຣປິດົກ ໄດ້ມີການມາເຮັດພິທີສະຫລອງສົມໂພດຢູ່ທີດອນຈັນ ( ຫາດດອນຈັນ )

ຈົນຄົບ 3 ມື້ 3 ຄືນ ແລ້ວຈຶ່ງແຫ່ຂຶ້ນມາໃນເມືອງວຽງຄຳ ພາຍຫລັງຈຶ່ງເປັນມາເປັນເມືອງວຽງຈັນທນ໌ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະມີພິທີອາຣາດທະນາຂຶ້ນເມືອງຊຽງດົງ-ຊຽງທອງ ໃນເວລາຈະອັນເຊີນຂຶ້ນເມືອ ກໍ່ເກີດເຫດຫາມບໍ່ຂຶ້ນ ເດີມເຄີຍຫາມ 8 ຄົນ ກໍ່ຂາມບໍ່ຂຶ້ນ ຕື່ມຄົນໃສ່ 12 ກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນ ຕື່ມຄົນໃສ່ອີກ 16-18 ຄົນກໍ່ຫາມບໍ່ຂຶ້ນ ຈົນໄດ້ເຮັດພິທີສ່ຽງທວາຍເບິ່ງວ່າຍ້ອນບໍ່ເຖິງເວລາອັນສົມຄວນທີ ພຣະບາງເຈົ້າຈະສະເດັດໄປສະຖິດຢູ່ເມືອງຊຽງດົງ-ຊຽງທອງ ( ຫລວງພຣະບາງ ) ເທື່ອ

ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງມີການສ້າງຫໍພຣະບາງ ໄວ້ທີວັດອິນແປງແຫ່ງນີ້ເພື່ອເປັນບ່ອນປະດິດສະຖານອົງພຣະບາງເຈົ້າ ຫລັງຈາກພຣະບາງ ສະເດັດຂຶ້ນໄປປະດິດສະຖານຢູ່ທີ່ເມືອງຊຽງດົງ-ຊຽງທອງແລ້ວ ຫໍພຣະບາງແຫ່ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນຫໍພຣະໄຕປິກດົກສຶບຕໍ່ມາ ຫລັງຈາກມີການຈູດເຜົາເມືອງວຽງຈັນ ແລະຖືກປະປອ່ຍໄວ້ເປັນເມືອງຮ້າງຫລາຍປີ ຫໍແຫ່ງນີ້ກໍ່ມີການເປ່ເພໄປຕາມກົດແຫ່ງກັມ

ຕົກມາຮອດເມື່ອປີ 1960 ທ່ານຄຳໃບ ພິລາພັນເດດ ຜູ້ເປັນເຈົ້າມູນລະສັດທາຫລັກໃນການບູຣະນະປະຕິສັງຂອນ ຫໍພຣະບາງແຫ່ງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການສ້າງຫລັງຄາໃສ່ໃຫມ່ ຊິ່ງບໍ່ເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງຂອງຫໍພຣະບາງແຫ່ງນີ້ຕາມແບບເກົ່າກໍ່ຕາມ ຖ້າມີການບູຣະນະອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທີ 3 ຄວນຈະນຳຮູບແບບໂຄງຫລັງຄາແບບເກົ່າທີງົດງາມອ່ອນຊ້ອຍ ແບບຕົ້ນສະບັບມາສ້າງໃຫມ່ ຄົງຈະດີເລີດປະເສີດສີ ອີຫລີເນາະ