ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມຈາກເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄຳ

ວັນທີ 3/2/2021 ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເຂົ້າອອກພາຍໃນ ເຂດເສດຖະກິດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ