ນ້ຳຖ້ວມອັ່ງທາງເບຕົງເລກ 10 ເຂດໂນນສະອາດ

ປະຊາຊົນບອກວ່າການອອກແບບທາງບໍ່ຮອງຮັບປະຊິມານນໍ້າ, ຝົນຕົກຍາມໃດແລ້ວຖ້ວມໂລດ ຂໍໃຫ້ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງຊ່ວຍກວດສອບແດ່ ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເຊົ້າວັນທີ່ 3 ກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ທາງເລກ 10 ເຂດ ບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍ້າຖ້ວມ.