ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານມີດີນເຈື່ອນ

ທາງບໍລິສັດກຳລັງຈະແກ້ໄຂສຸກເສີນ ບັນດາທ່ານທີ່ເດີນທາງນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຈົ່ງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກ ມີດິນເຈື່ອນ. ເສັ້ນທາງກາສີ ວຽງຈັນ -ເມືອງນານ ຫຼວງພະບາງ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2020​ ປະຈຸບັນແມ່ນມີດີນເຈື່ອນ ແນວໃດທຸກຄົນທີ່ກຳລັງຈະເດີນທາງເສັ້ນທາງນັ້ນຄວນລະວັງເພາະຝົນຕົກໜັກແລ້ວເກີດດີນເຈື່ອນອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຄວນປ່ຽນໄປໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນແທນ