ຝູງຕັກກະແຕນບຸກກີນສວນຜັກປະຊາຊົນທີ່ເມືອງນໍ້າບາກ

ຕໍ່ສະ ພາບການດັ່ງກ່າວວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊີດຢາ ແລ້ວ 8 ຄອບຄົວ, ທ່ານ ສົມຫວັງ ພອນ ຄໍາວົງສາ ເຈົ້າເມືອງນໍ້າບາກກໍ່ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນຈົ່ງເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີໃນການຕ້ານສັດຕູພືດ ຕັກແຕນ້ວຍສານເຄມີ ຫຼື ໃຊ້ວິທີທຳມະຊາດແບບພື້ນເມືອງ,ແນະນໍາການປ້ອງກັນ, ປາບປາມຕັກກະແຕນ ແລະ ກະກຽມປູກພືດທົດແທນຕາມຄວາມເໝາະສົມ,

ພ້ອມນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ນາຍບ້ານຕິດຕາມສະພາບການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຢ່າງໃກ້ສິດຖ້າມີການແຜ່ລາມໄປເຂດອື່ນແມ່ນໃຫ້ລາຍງານດ່ວນເພື່ອຂັ້ນເທິງຈະໄດ້ສົ່ງວິຊາການໄປຊ່ວຍໃຫ້ທັນເວລາ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຄອບຄົວ ແລະນາຍບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງວັນ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ສົມ ຫວັງ ພອນຄຳວົງສາ ເຈົ້າເມືອງໆນໍ້າບາກໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາເບິ່ງສະ ພາບການລະບາດຂອງຕັກແຕນຢູ່ 3 ກຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະວິຊາການຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງເພື່ອຕິດຕາມສະພາບຕັກ ແຕນເຂົ້າທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນ. ຜ່ານການລົງຕິດຕາມຕົວຈິງເຫັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍສົມຄວນ ແລະມີທ່າອ່ຽງຈະຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ 3 ກຸ່ມ ບ້ານຄື ກຸ່ມເທດ ສະບານເມືອງ 1 ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານນະຄອນ 1 ບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານນຳດ່ວນ 9 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 30 ກວ່າເຮັກຕາ, ມີ 26 ຄອບ ຄົວ,

ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນ ຈົ່ງເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີໃນການຕ້ານສັດຕູພືດຕັກແຕນ ດ້ວຍສານເຄມີ ຫຼື ໃຊ້ວິທີທຳມະຊາດແບບພື້ນເມືອງ, ແນະນໍາການປ້ອງກັນ, ປາບປາມຕັກກະແຕນ ແລະ ກະກຽມປູກພືດທົດແທນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ນາຍບ້ານ ຕິດຕາມສະພາບການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຢ່າງໃກ້ສິດ ຖ້າມີການແຜ່ລາມໄປເຂດອື່ນ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານດ່ວນ ເພື່ອຂັ້ນເທິງຈະໄດ້ສົ່ງວິຊາການໄປຊ່ວຍໃຫ້ທັນເວລາ.

ຜ່ານການລົງຕິດຕາມຕົວຈິງເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍສົມຄວນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຈະຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງ. ປັດຈຸບັນທົ່ວເມືອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ 3 ກຸ່ມບ້ານຄື ກຸ່ມເທດສະບານເມືອງ 1 ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານນະຄອນ 1 ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານນຳດ່ວນ 9 ບ້ານ,​ ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 30 ກ່ວາເຮັກຕ້າ, ມີ 26 ຄອບຄົວ, ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊີດຢາແລ້ວ 8 ຄອບຄົວ.

ຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ລະບາດໜັກຢູ່ 3 ກຸ່ມບ້ານ ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 30 ກວ່າເຮັກຕາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ , ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການລາຍງານ ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ນາຍບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ສົມຫວັງ ພອນຄຳວົງສາ ເຈົ້າເມືອງໆນ້ຳບາກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາເບິ່ງສະພາບການລະບາດຂອງຕັກແຕນ ຢູ່ 3 ກຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບຕັກແຕນເຂົ້າທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນ.