ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງຍ້ອນບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້

ປະກາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ວຍແຊ່ຊ່ວຍໃຫ້ເບາະແສຊ່ວຍປະກາດແດ່ ທ່າວ ພູວັນໃນຮູບ, ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຮັບລົດໂດຍສານສາຍເໜືອ,ລົດເປັນຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ. ແຕ່ກ່ອນຂັບ ວັງວຽງ-ວຽງຈັນ ແລະ ໄປແຂວງຕ່າງໆທາງພາກເໜືອໃນ 7 ມື້ກ່ອນໄດ້ໄປຮັບແຂກຄົນຈິນຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021

ຮອດປະຈຸບັນຄອບຄົວຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້. ທາງຄອບຄົວໄດ້ແຈ້ງຕຳຫລວດແລ້ວຫຼັງຈາກ 4 ມື້ທີ່ບໍ່ເຫັນຂ່າວ ຂໍຄວາມເຊື່ອເຫຼືອຈາກໝູ່ຄູ່ອ້າຍນ້ອງຊ່ວຍແຊຊ່ວຍແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກັບບ້ານຫາລຸກຫາເມຍແລະແມ່ໂດຍໄວໆ 020 55528971 020 52947773