ຊາຍຊາວລາວຖືກຕຳຫລວດໄທຈັບຍ້ອນໄປຍາດອາຊີບຄົນໄທ

ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ 2020 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ ໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນການປະກອບອາຊີບ ເປັນຊ່າງຕັດຜົມ ຊຶ່ງເປັນອາຊີບ ທີ່ສງວນໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄົນໄທ

ຢູ່ຖະໜົນປະຊາອຸທິດ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ. ອາຊີບຕັດຜົມ ເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ ໃຫ້ສະເພາະ ຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ ດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ.