ລະວັງລະດັບນ້ຳເຊກອງຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 5-6 ແມັດຈາກການປ່ອຍນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້າອາເລື້ອຍ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຂໍແຈ້ງເຕືອນເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ລຽບຕາມລຳນ້ຳເຊກອງ ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບສະພາບການ ດັ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມທັງໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວ ສະພາບອາກາດ ແລະ ນ້ຳ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ( ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ )

ໂດຍອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບຂອງແຂວງເປັນປະຈຳ. ວ່າດ້ວຍການປ່ອຍນ້ຳບໍລິຫານອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້າອາເລື້ອຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-10 ຕຸລາ 2020 ລະດັບນ້ຳເຊກອງ ຈະມີປະລິມານເພີ່ມຈາກລະດັບປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກພາກກາງ (ອາເລື້ອຍ) ປະເທດຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນ ໃນເວລາ 8:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 9 ຕຸລາ 2020 ໃນບໍລິມາດທີ່ຈະປ່ອຍ 100-1.000 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ

ແລະ ຄາດວ່າລະດັບນ້ຳ-ນ້ຳເຊກອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 7-10 ຕຸລາ 2020 ຈະມີປະລິມານສູງຂຶ້ນເຖິງ 5.50 ຫາ 6.50 ແມັດ ແລະ ລະດັບນ້ຳເຊກອງ ປັດຈຸບັນເວລາ 7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ແທກໄດ້ 2.52 ແມັດ ( ລະດັບນ້ຳເຂດເຕືອນໄພແມ່ນ 17,50 ແມັດ, ເຂດອັນຕະລາຍແມ່ນ 18.50 ແມັດ).

ລະວັງລະດັບນ້ຳເຊກອງ ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 5-6 ແມັດ ໃນລະຫວ່າວັນທີ 7-10 ຕຸລາ ເນື່ອງມີການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າຈາກຫວຽດນາມລົງມາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ ແຈ້ງເຕືອນໄພລະດັບນ້ຳເຊກອງ ແຕ່ວັນທີ່ 7-10 ຕຸລາ 2020 ອີງໃສ່ແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກພາກກາງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ