ຊາຍເມົາຢາປ່ວງຈັບເດັກນ້ອຍໄປຕັດແຂນຂາຕົ້ມກິນ

ເຫດແມ່ນເກີດຢູ່ ບ້ານພູສັນ ເຂດຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ, ຈົນໃນທີ່ສຸດຊາວບ້ານກໍ່ໄດ້ພາກັນໄປຈັບກຸມຊາຍເສຍຈິດຄົນນັ້ນພ້ອມລົງສຳຫຼວດເຂດເກີດເຫດ. ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ເກີດມີເຫດຊາຍເສຍຈິດ ເປັນຄົນເຜົ່າມົ້ງ ໄດ້ເກີດມີອາການປະສາດຫຼອນເນື່ອງຈາກເສບຢາມາດົນ

ຈົນໃນທີ່ສຸດອາການຫຼອນແຮງ ເລີຍໄດ້ໄປລັກຈັບເອົາເດັກນ້ອຍໄວ 6 ປີ ເຂົ້າໄປໃນປ່າ ແລ້ວກໍ່ລົງມືກັບເດັກ ໂດຍໄດ້ຕັດເອົາແຂນ, ຂາ ໄປຕົ້ມເພື່ອຫວັງຈະກິນ ຖືວ່າເປັນເຫດການທີ່ສ້າງຄວາມສະເທືອນຂວັນໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທັງເມືອງເລີຍ ເພາະນີ້ເປັນຜົນຈາກການເສບຢາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊ່ວຍກັນເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນເດີ.