ໂຈນມັກດື່ມກາເຟຫາເລາະຈອບລັກກາເຟປະຊາຊົນຍ້ອນບໍ່ຢາກຊື້ກາເຟກີນເອງ

ຈາກປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂຈນຈອບລັກເປົາກາເຟ ເຟສ ຊື່ Soudchai ໄດ້ໂພສເຕືອນວັນທີ 6/11/2020 ວ່າ “ລູກໃຜຫລານໃຜໄປພົວພັນເອົາເດີ ສ້າງກ້າມາລັກກາເຟຊຶ້ໄວ້ຢູ່ເຮຶອນ ມັກງ່າຍແທ້ໆ ລັກຂອງຜິດຄົນລະເດ ໂຕໄປບໍ່ລອດ ດີແຕ່ບໍຢຽບໂຕຕາຍເລີຍ ເຕຶອນໃຜມັກເກັບກາເຟໄວ້ຂ້າງສວນແຄມທາງໃຫ້ລະຫວັງ ມີໂຈນເລາະຫາລັກ ແບບເຈົ້າຂອງເຈິຕອນນີ້”