ຄົນຖືກລະເບີດແຕກຝັງດີນສະໄໝສົງຄາມບາດເຈັບສາຫັດ

ຖືກລະເບິດແຕກໃສ່ບາດເຈັບສາຫັດວັນທີ່ 06/02/2020 ມີປະຊາຊົນໄປຖາງສວນ ພ້າໄດ້ຊັບຖືກລະເບີດ ເຮັດໃຫ້ລະເບິດແຕກໃສ່ ອາການແມ່ນໜັກສົມຄວນ ເຫດເກິດຢູ່ ບ້ານຊຽງແດດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກູ້ໄພໄດ້ນຳສົ່ງໂຮງໝໍແຂວງ ຂໍໃຫ້ປອດໄພເດີ້, ບັນຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຍັງມີອີກຫຼາຍແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃສແດ່ເປັນລະເບີດສະໄໝສົງຄາມແຕ່ດົນນານແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຖືກດີນຖົມໄວ້ ແຕ່ເມືອມີຄົນໄປກະທົບໃສ່ລະເບີດທີ່ຝັງໄວ້ນັ້ນກໍ່ເກີດລະເບີດຂື້ນເຮັັດໃຫ້ມີຄົນບາດເຈັບດັ່ງກ່າວ