ເຂົາຫາວ່າຂ້ອຍປະຖີ້ມຜົວຂ້ອຍຮູ້ສືກລະອາຍໃຈ

ສະບາຍດີແອດມີນຂ້ອຍມີເລື່ອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້ອຍມາເລົ່າສູ່ເຈົ້າຟັງເລື່ອງຄືວ່າຂ້ອຍກັບຜົວຂ້ອຍພາຍຫຼັງຮ້າງກັນໄດ້ສອງເດືອນ, ໂຕຂອງເຂົາຈ່ອຍຜອມລົງຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກ. ເຫັນແລ້ວ ຂ້ອຍສຸດແສນທໍລະມານ ແລະ ອີດູຕົນເຂົາ ພວກຂ້ອຍເຄີຍມີຄວາມສຸກຢູ່ຮ່ວມສາຍຄາດຽວກັນມາໄດ້ສອງປີ. ຜົວຂອງຂ້ອຍເຂົາເປັນຄົນດີຫຼາຍ ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເອົາໃຈຂ້ອຍທຸກຢ່າງ ແຕ່ພໍ່ ແມ່ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜົວຊໍ້າບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ(ຄືພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍຖືກກັບຂ້ອຍ). ເມື່ອແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ຂ້ອຍເຫັນອຸປະສັກທຸກຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າ ອຸປະສັກທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດກໍຄື ພໍ່ ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜົວເປັນຄົນອາດຍາສິດ, ເຄັ່ງຄັດກິກີ, ສ່ວນຜູ້ເປັນເອື້ອຍຂອງຜົວແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ຂໍຢືມເງິນນຳນ້ອງໃພ້.

ພວກຂ້ອຍແຕ່ງງານກັນໄດ້ 2 ປີ ແຕ່ບໍ່ມີລູກນຳກັນ, ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ເຂົາອ້າງຮ້າງຂ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຈະຮ້ອງຂໍແນວໃດກໍບໍ່ໄດ້. ໃນທີ່ສຸດກໍຕ້ອງແຍກທາງກັນ. ພາຍຫຼັງພວກເຮົາແຍກທາງກັນໄດ້ສອງເດືອນ ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ນັດພົບກັບຂ້ອຍຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນຂະນະນັ້ນເຂົາໄດ້ເອົາບັດເງິນຝາກ ເອທີເອັມ ຂອງເຂົາຢື່ນໃຫ້ຂ້ອຍທັງເວົ້າວ່າ: “ນີ້ແມ່ນບັດເງິນຝາກ ເອທີເອັມຂອງອ້າຍ. ລະຫັດຂອງມັນກໍຄື ວັນເກີດຂອງນ້ອງເອງ. ອ້າຍອາດຈະມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ທໍ່ໃດອີກແລ້ວ. ຢ້ານວ່າເມື່ອບໍ່ມີອ້າຍແລ້ວ ຢ້ານພໍ່ແມ່ຂອງອ້າຍຈະຊໍ້າເຕີມເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມເຈັບຊໍ້າຕື່ມອີກ, ອ້າຍຄິດວ່າດ້ວຍເງິນຈຳນວນທີ່ອ້າຍໃຫ້ນ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດນ້ອງດີຂຶ້ນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຮົາບໍ່ທັນມີລູກນຳກັນ ເມື່ອນ້ອງຈະເອົາຜົວໃໝ່ກໍຈະສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ” ຂ້ອຍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າຈະມີຄຳເວົ້າທີ່ເອີ້ນວ່າຮັກແທ້ອອກມາແບບນີ້ ແລະ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າພາຍຫຼັງຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວເຂົາຈະປ່ວຍໂຊລົງແບບນີ້ ທີ່ຍັງແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກ. ຂ້ອຍຮ້ອງຂໍນຳເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ຢາກເຮັດພັນທະຂອງຜູ້ເປັນເມຍທີ່ດີອີກຄັ້ງ ແຕ່ເຂົາກໍໄດ້ແຕ່ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ. ວັນເວລາທີຍັງເຫຼືອຢູ່ ຂ້ອຍພະຍາຍາມເບິ່ງແຍງດູແລເຂົາຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ແຕ່ເຂົາກໍປະຕິເສດ ແລະ ບອກໃຫ້ຂ້ອຍເມືອ ເພາະເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນຄວາມເຈັບຊໍ້າ. ສ່ວນພໍ່ແມ່ຂອງຜົວເຂົາຫາວ່າຂ້ອຍປະຖິ້ມຜູ້ເປັນຜົວ. ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ຂ້ອຍໄປຢາມເຂົາຢູ່ໂຮງໝໍ ແຕ່ລະເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງປວດຊໍ້າໜໍ່າໃຈກັບຄືນມາ ເພາະຖືກພໍ່ແມ່ຜົວດູຖູກດູແຄນ ປ້ອຍດ່າຂ້ອຍສາລະພັດ.

ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາອີກຫຼາຍເດືອນຜົວເກົ່າຂ້ອຍຄົນນີ້ກໍ່ຈາກໄປຢ່າງບໍ່ມີມື້ຫວນຄືນມາດ້ວຍພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ໃນງານສົບຂ້ອຍບໍ່ກ້າໄປເພາະພໍ່ແມ່ຜົວແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜົວບໍ່ມັກຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ໄປສົ່ງສະການປະປົນກັບຜູ້ຄົນທີ່ມາໃນງານເພື່ອຫຼົບສາຍຕາຂອງພີ່ນ້ອງຜົວ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຂໍໃຫ້ຜົວຂ້ອຍນັ້ນຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິທີ່ຜ່ານມາຂ້ອຍກໍ່ຄິດວ່າຂ້ອຍເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເວລາຂ້ອຍເຮັດບຸນຂ້ອຍກໍ່ອຸທິດໃຫ້ຜົວຂ້ອຍສະເໝີຈົນມີມື້ໜື່ງຂ້ອຍຝັນວ່າຜົວຂ້ອຍມາເຂົາຝັນແລ້ວບອກຂ້ອຍວ່າຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ໃນທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕອນນີ້ຂ້ອຍສະບາຍດີແລະຍັງຄິດຮອດແລະເຝົ້າເບີ່ງເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຕືນຈາກຄວາມຝັນຂ້ອຍຈົນຂົນລຸກຂ້ອຍຄິດວ່າຜົວຂ້ອຍມາເຂົ້າຝັນບອກຄວາມໃນໃຈ ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼາຍປີຜ່ານໄປຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງຄັ້ງໃໝ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຝັນເຫັນຜົວເກົ່າຂ້ອຍອີກເລີຍ ຂອບໃຈແອດມີນຫຼາຍໆເດີ້ທີ່ເອົາເລື່ອງຂ້ອຍມາແຊໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານ, ແຕ່ງໂດຍຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກນາມ