ພະແນກສະກັດກັ້ນຈັບລັອດໃຫຍ່ທີ່ບໍລິຄໍາໄຊ

ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2021 ນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ, ປ ກ ສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສົມທົບກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປ ກ ສ ເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເຂົ້າກັກຕົວກຸ່ມແກ້ງຂະບວນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ້າ-ຂາຍ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ທີ່ຈະລໍາລຽງຂົນສົ່ງໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ,

ສາມາດ ກັ ກ ຕົ ວ ຜູ່ ຖື ກ ຫ າ ໄດ້ 4 ຄົນ, ພ້ອມຂອງກາງ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ປະເພດ ເ ຮ ໂ ລ ອິ ນ 600 ແ ທ່ ງ ນໍ້່າໜັກ 231 ກິ ໂ ລ ກຼ າ ມ ແລະ ຢ າ ບ້ າ 4.000 ເ ມັ ດ , ມາ ສື ບ ສ ວ ນ – ສ ອ ບ ສ ວ ນ ຂະຫຍາຍຜົນ ແລະ ດໍ າ ເ ນີ ນ ຄ ະ ດີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.