ໄຟຟ້າຊ໋ອດພະນັກງານໂຮງໄຟຟ້າເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ອີງຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກຝ່າຍປະຊາສຳພັນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ເມືອງຫົງສາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ນີ້ ເວລາ 13:55 ໂມງ ຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ໄດ້ມີເຫດການໄຟຟ້າຊ໊ອດພະນັກງານສ້ອມແປງໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງການສ້ອມບໍາລຸງໂຮງໄຟຟ້າປະຈໍາປີຂອງບໍລິສັດ. ໂດຍກ່ອນເກີດເຫດ ຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ບໍລິເວນສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງ (Switchyard) ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່

ໄດ້ເກີດເຫດໄຟຟ້າຊ໊ອດ ຈົນເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິ ໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈາກນັ້ນໄດ້ສົ່ງຕໍ່ໄປໂຮງໝໍເມືອງຫົງສາ ເພື່ອການປິ່ນປົວ ແຕ່ກໍສຸດກຳລັງຢື້ຊີວິດໄວ້ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາ 17:10 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ. ຜູ້ເສຍຊີວິດ ເປັນເພດຊາຍ, ພະນັກງານສັນຊາດໄທ. ສ່ວນການສອບສວນ ເພື່ອຫາຂໍ້ເທັດຈິງ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.