ເກັບເງິນຄ່າເຮັດບັດເຂົ້າອອກບ້ານໃນລາຄາ 30,000 ກີບອອກແຈ້ງການ(ຊົ່ວຄາວ)

ແຈ້ງການ: ເກັບເງິນຄ່າເຮັດບັດ ເຂົ້າອອກບ້ານ ໃນລາຄາ 30,000 ກີບ ເງິນຊຸກຍູ້ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບ້ານ 10,000 ກີບ, ພ້ອມຂໍລະດົມທຶນ ກັບຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ໃນໄລຍະການຕ້ານ ໂຄວິດ-19 ວັນທີ 9 ເມສາ 2020​ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ອອກແຈ້ງການ (ຊົ່ວຄາວ)​ ເລື່ອງເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸ້ມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຕ້ານ COVID-19​ ໂດຍອອກແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

1. ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາທ່ານນາຍບ້ານທີ່ຂື້ນກັບເມືອງໄຊເສດຖາ ເຮັດບັດເຂົ້າ-ອອກບ້ານໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງຄອບຄົວລະ 02 ບັດ ແລະ ໃຫ້ບ້ານເກັບເອົາຄ່ງເຮັດບັດເຂົ້າ-ອອກບ້ານດັ່ງກ່າວໃນລາຄາ 30.000 ກີບ/ 1 ບັດ. ຖ້າມີກໍລະນີປະຊາຊົນຫາກເຮັດບັດເສຍແລ້ວມາເຮັດໃໝ່ເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ ແມ່ນໃຫ້ບ້ານເກັບຄ່າເຮັດບັດໃໝ່ໃນລາຄາ 50.000 ກີບ/ 1 ບັດ.​

2. ອະນຸຍາດໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເກັບເງິນຊຸກຍູ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນໍາ
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງຄອບຄົວລະ 10.000 ກີບ/ 01 ຄອບຄົວ (ສີບພັນກີບຕໍ່ໜຶ່ງຄອບຄົວ) ຕາມຄຳແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດເລກທີ 002/ສພກ.ນວ ລົງວັນທີ 09 ເມສາ 2020

3. ເຫັນດີໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານລະດົມທຶນ, ຂໍອຸປະຖຳກັບບັນດາຮ້າງຮ້ານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂື້ນກັບບ້ານຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປັນທຶນຮອນໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນຊ່ວງໄລຍະສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານ COVID-19 ນີ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

ແລະຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 10/04/2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັ່ງຢຸດຕິການປະຕິບັດແຈ້ງການຊົ່ວຄາວຂອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ກ່ຽວກັບການເຮັດບັດ ເຂົ້າ-ອອກ ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ