ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍທາງພາກເໜືອຂອງຈີນລະບາຍນໍ້າຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 9 ປີ

ຝົນຕົກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມໜັກໃນພື້ນທີ່ຕົ້ນນໍ້າ ມົນທົນອັນຮຸຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນໍ້າຂອງທະເລສາບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວ ແລະ ເກີນລະດັບນໍ້າຖ້ວມທີ່ຈໍາກັດໄວ້ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສຳນັກງານອະນຸຮັກນໍ້າທ່ອງຖິ່ນ ໄດ້ກ່າວ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຈາກພະຍາກອນອາກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຝົນຍັງຄົງຕົກໜັກໃນພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບອ່າງເກັບນໍ້າຕໍ່ໄປອີກ 3 ມື້ ທັງຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີນໍ້າຖ້ວມໄດ້ ປີ 2020 ເຈີຈຽງ

ໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຝົນຕົກໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນເວລາກວ່າ 1 ເດືອນ ໂດຍມີປະລິມານຝົນສະສົມເຖິງ 455,1 ມິນລີແມັດ ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍກ່ອນໜ້ານີ້ ເຖິງ 51% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ອ່າງເກັບນ້ຳ ແມ່ນ້ຳຊິນອັນ ຂອງຈີນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມທີ່ສຳຄັນບໍລິເວນຕົ້ນນ້ຳ ຂອງແມ່ນ້ຳຊຽນຖັງ ໄດ້ເປີດປະຕູເພື່ອລະບາຍນ້ຳອອກ ( spillway ) ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 9 ປີ ເພື່ອຫຼຸດລະດັບນໍ້າຖ້ວມ.

ອ່າງເກັບນ້ຳ ຊິນອັນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປໃນຊື່ ທະເລສາບ ຊຽນເຕົ່າ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳໃຊ້ຫຼັກຂອງມົນທົນເຈີຈຽງ ທັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອ່າງເກັບນ້ຳແບບຍຸດທະສາດ ສຳລັບສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳແຍງຊີ, ສ່ວນແມ່ນ້ຳຊຽນຖັງ ເປັນແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຈີຈຽງ ແລະ ເປັນທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາເລື່ອງປາກົດການຄື້ນທະເລໝູນ ( tidal bore ) ທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ.