ນໍ້າໝອກປົກຄຸມເປັນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ການສັນ ຈອນຕາມເສັ້ນ ທາງຫຼາຍ ເສັ້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນ ມີນໍ້າໝອກປົກຄຸມເປັນຈໍານວນຫຼາຍຊຶ່ງປະ ກົດການນໍ້າໝອກປົກຄຸມເປັນຈໍານວນຫຼາຍດັ່ງກ່າວຖືວ່າຫາເບີ່ງໄດ້ຍາກທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເກີດປະກົດການທະເລຫມອກທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເວລາຕອນເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດຫນາວຫລາຍ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ລົດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຂໍຂອບໃຈ