ລົດຄົນຈີນຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວຕໍາເອົາລົດ ຢ່ າ ງ ແ ຮ ງ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2021 ເວລາ 14:30 ເກິດອຸປະຕິເຫດ ຢ່ າ ງ ເເ ຮ ງ ຢູ່ສະຖານີ ທາງດ່ວນ ສີເກິດ ບ່ອນຈ່າຍເງີນພາກັນລະມັດລະວັງ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ (ເມົາບໍ່ຂັບ) ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຖືກຕຳໄດ້ໂພສວ່າ: “ຂະນະທີ່ລາວຈອດລົດກຽມຈະຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ, ກໍ່ໄດ້ມີລົດຄົນຈີນຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວຕໍາເອົາລົດ ຢ່ າ ງ ແ ຮ ງ ”. ເຮັດໃຫ້ບົດເປເພ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ໜັ ກ . ໂຊກດີທີ່ທຸກຄົນປອດໄພ. ເຕືອນມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ເດີ, ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດກັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ດ່ວນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີສະຕິເດີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ.