ສໍລະຍຸດ ສຸທັດນະຈິນດາ ຜູ້ປະກາດຂ່າວໄທພົ້ນຄຸກ 14 ມີນາ ນີ້

ນັບຖອຍຫຼັງ ສໍລະຍຸດ ຜ່ານເກນນັກໂທດ ພົ້ນຄຸກ 14 ມີນາ 2021 ຕ້ອງຜ່ານການອົບຮົມໂຄງການໂຄກໜອງນາແຫ່ງນ້ຳໃຈ ຕິດກຳໄລ EM ແລະ ລາຍງານໂຕກັບພະນັກງານຄຸມປະພຶກຕາມກຳນົດ ຈາກ ລາຍງານວ່າ ເຜີຍວ່າຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາການລົງໂທດໄດ້ປະຊຸມພິຈາລະນາຜູ້ຕ້ອງຂັງທີ່ເຂົ້າເກນໄດ້ຮັບການພັກໂທດ

ໂດຍມີຜູ້ຄຸມຂັງຄຸນສົມບັດເຂົ້າເກນບໍ່ເກີນ 500 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ ສໍລະຍຸດ ສຸທັດນະຈິນດາ ຜູ້ຕ້ອງຂັງໃນຄະດີສະໜັບສະໜຸນເຈົ້າພະນັກງານຂອງລັດເຮັດຜິດ ດ້ວຍການຍັກຢອກຄ່າໂຄສະນາເກີນເວລາ ເຂົ້າເກນໄດ້ຮັບການພັກໂທດເປັນກໍລະນີພິເສດ ແລະ ຈະປ່ອຍໂຕອອກເຮືອນຈຳ ວັນທີ 14 ມີນາ ຄ.ສ 64 (2021) ຖອຍຫຼັງ

ສໍລະຍຸດ ຜ່ານເກນນັກໂທດ ພົ້ນຄຸກ 14 ມີນາ 2021 ຕ້ອງຜ່ານການອົບຮົມໂຄງການໂຄກໜອງນາແຫ່ງນ້ຳໃຈ ຕິດກຳໄລ EM ແລະ ລາຍງານໂຕກັບພະນັກງານຄຸມປະພຶກຕາມກຳນົດນັດ ສຳລັບ ສໍລະຍຸດ ຄົນບັນເທີງຄົງຮູ້ຈັກດີ ກັບອາດີດຜູ້ປະກາດຂ່າວດັງໄທ ເຮັດລາຍການຢູ່ຊ່ອງ 3 ເລົ່າຂ່າວ, ອ່ານຂ່າວ ແລະ ປະກາດຂ່າວຢູ່ໃນລາຍການ ເລື່ອງເລົ່າເຊົ້ານີ້ ເຊິ່ງຊີວິດໃນຄຸກຂອງເພິ່ນນັ້ນ

ກໍຍັງບໍ່ຖິ້ມລາຍການເປັນນັກຂ່າວດ ເພາະທາງຜູ້ຄຸມ ແລະ ດູແລຄຸກນັ້ນໃຫ້ເພິ່ນ ຈັດລາຍການຂ່າວໃຫ້ຄົນຖືກຂັງ, ຄົນຈຳຄຸກ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂ່າວສານຕ່າງໆ ລາຍການ ເລື່ອງເລົ່າຊາວເຮືອນຈຳ ເຮັດຄຣິບວິດີໂອ ອັດເດດພາບຊີວິດຂອງ ພິທີກອນໃນຄຸກໃນ ເຮັດເຂົ້າໜົມ ແລະ ອື່ນໆເຊິ່ງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕອອກມາເຮົາກໍຈະມາຕິດຕາມນຳກັນວ່າຈະເປັນແນວໃດເນາະ