ວິທີແກ້ພິດຈາກຂີ້ເຂັບກັດດ້ວຍສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ

*ວິທີການຮັບມືເວລາທີ່ຖືກຂີ້ເຂັບກັດຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເຮົາມາເບີ່ງກັນເລີຍ -ອາການເບື້ອງຕົ້ນເວລາທີ່ຖືກພິດຂອງຂີ້ເຂັບພິດຂອງຂີ້ເຂັບມີສານທີ່ເຮັດໃຫ້ການອັບເສບຮຸນແຮງຈະມີອາການປວດແສບຮ້ອນ ບວມແດງ ຊຶ່ງຫາກມີອາການອັກເສບຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດບໍ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງບໍລິເວນນັ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ເນື້ອຕາຍອາດຕ້ອງຕັດຖີ້ມ

-ວິທີແກ້ພິດຈາກຂີ້ເຂັບກັດດ້ວຍສະໝຸນໄພ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທຳຄວາມສະອາດບາດແຜໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງທາຢາແກ້ປວດເພື່ອລະງັບອາການປວດແລ້ວຈຶ່ງທຳການຮັກສາດ້ວຍສະໝຸນໄພ ຊຶ່ງສະໝຸນໄພທີ່ນິຍົມນຳມາຮັກສາມາດັ່ງນີ້:

1.ຕົ້ນຫວ່ານຂີ້ເຂັບ ຕົ້ນຂີ້ເຂັບນຳໃບສົດມາຕຳໃຫ້ລະອຽດປະສົມກັບເຂົ້າຫຼືນໍ້າໝວກຈາກນັ້ນຕອງແຍກນໍ້າກັບກາກແລ້ວຈຶ່ງນຳນໍ້າມາທາບໍລິເວນບາດແຜນຳກາກທີ່ເຫຼືອມາປົກບາດແຜປະໄວ້ ຈະຊ່ວຍແກ້ພິດຂີ້ເຂັບ ແລະ ຊ່ວຍລຸດອາການບວມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

2.ຕຳນີນ ຕຳນີນນຳໃບຕຳນີນມາຕຳໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນຳມາໄປປະສົມເຫຼົ້າຂາວ ຈາກນັ້ນນຳໄປປົກປະໄວ້ຈະຊ່ວຍຖອນພິດຂີ້ເຂັບກັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

3.ຂີງແກ່ ຂີງແກ່ນຳຂີງແກ່ມາຕຳໃຫ້ລະອຽດຈາກນັ້ນນຳໄປປະສົມກັບເຫຼົ້າຂາວແລ້ວນຳໄປປົກບາດແຜປະໄວ້ບໍລິເວນທີ່ຖືກຂີ້ເຂັບກັດສາມາດຖອນພິດຂີ້ເຂັບກັດ ແລະ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດໄດ້.

ບໍ່ຢາກເຊື່ອເລີຍແມ່ນບໍ່ຫາກທ່ານຫຼືຄົນໃກ້ໂຕຖືກຂີ້ເຂັບກັດກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈຕັ້ງສະຕິ ແລະ ປະສົມພະຍາບານຕາມວິທີທີ່ເຮົານຳມາຝາກຮັບຮອງວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີຄວາມຮູ້ດີໆແບບນີ້ແຊຣກັນເລີຍເພາະຊ່ວງນີ້ຂີ້ເຂັບຫຼາຍ