ຢຸດຕິການປະຕິບັດແຈ້ງການຊົ່ວຄາວຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ

ວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັ່ງໃຫ້ຢຸດຕິການປະຕິບັດແຈ້ງການຊົ່ວຄາວຂອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ກ່ຽວກັບການເຮັດບັດເຂົ້າ-ອອກ ແລະເກັບເງິນນຳປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ. Cr: ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ 1