ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວ 138 ຄົນກັບບ້ານໄດ້ເມື່ອກັກໂຕຄົບ 14 ວັນ

ໃນວັນ 9 ເມສາ 2020 ທີມງານຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາຢູ່ 3 ສູນກັກກັນຂອງເມືອງຄື: ສູນ ມໍຕົ້ນ ນໍ້າກ້າງ, ມສ ວຽງທອງ ແລະ ມສ ຈອມທອງ ທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແທກອຸນຫະພູມຂອງແຕ່ລະຄົນໃນໄລຍະ 14 ວັນຜ່ານມາ

ເຫັນວ່າບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ມີອາການພະຍາດໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ, ຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ທີມງານແພດປະຈໍາສູນ ຈຶ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກເມືອສືບຕໍ່ຕິດຕາມອາການຢູ່ບ້ານຂອງຜູ້ກ່ຽວ ພ້ອມທັງອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີອາການພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ຕ້ອງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທີງເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ຫ້າມຈັດກິດຈະກໍາ ຫຼື ໂຮມຊຸມນຸມຕ່າງໆເປັນຈຸດ, ເປັນກຸ່ມ, ຫ້າມອອກ-ເຂົ້າເມືອງໃນຊ່ວງໄລຍະປິດເມືອງ, ຕ້ອງປະບັດວິທີປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າກໍລະນີຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິໃຫ້ກັບມາກວດຄືນ ຫຼື ໂທແຈ້ງປຶກສາ. ການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 138 ຄົນ, ຍິງ 114 ຄົນ ແລະ ຍັງມີຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຍັງກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນຕິດຕາມກວດກາວັດແທກອຸນຫະພູມບໍ່ທັນຄົບຕາມກໍານົດເວລາ 14 ວັນ