ພາຍຸພັດເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນຫຼັງຄາເປີດປິວກະຈັດກະຈາຍ

ປະຈຸບັນ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກຳລັງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອ. ທີ່ແຂວງວຽງຈັນໃນເວລາ ປະມານ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020 ພາຍຸໄດ້ພັດເຂົ້າບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບ້ານນາໝໍ້, ເມືອງຫມື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານ, ເລົ້າເຂົ້າ, ຮົ້ວສວນ ຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫນັກ, ສະແດງວ່າສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດເກີດໄພທຳມະຊາດເພີ່ມຂື້ນ ສະນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດໄພທຳມະຊາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມໃຈກັນເນາະ