ຊີ້ແຈງແລ້ວຈີນບໍ່ໄດ້ຍືດເຂື່ອນໄຟຟ້າລາວແຕ່ຢ່າງໃດ

ຊີ້ແຈງດ່ວນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2020 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ອອກມາໂພສຊີ້ແຈງປະເດັນຂ່າວທີ່ວ່າ: ທາງການຈີນຈະຢຶດລະບົບສາທະລະນຸປະໂພກຂອງປະເທດລາວໂດຍສະເພາະເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງ, ຄວາມຈິງແລ້ວກໍ່ຄື: ບໍ່ມີການຢຶດໃດໆ ທາງລັດຖະບານຈີນ ຫຼື ບໍລິສັດຈີນ ພຽງແຕ່ເປັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຈີນ ທີ່ມີມາຍາວນານທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບສາສົ່ງແຮງສູງຮ່ວມກັນ,

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຢືນຢັນວ່າ: ການຄວບຄຸມບໍລິຫານຈັດການທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖບານລາວບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານປະເທດອື່ນ. ການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດ CSG ທີ່ຈິງແລ້ວເປັນເລື່ອງທີ່ທາງການຈີນສົ່ງລັດວິສະຫະກິດຂອງຈີນເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວທັງໃນແງ່ເຕັກນິກ, ເງິນທຶນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີເງິນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງປະເທດລາວຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄຟທີ່ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ.

ຜ່ານມາຫຼາຍ 10 ປີ ລັດຖະບານລາວມີກຳເປີດກວ້າງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນສຳປະທານໃນແຫຼ່ງຜະລິດແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ເປີດໃຫ້ມີການສຳປະທານສາຍສົ່ງໄດ້ ແຕ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຍັງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊາການເດີນເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຂອງຊາດ ແລະ ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນກອບການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີ ການເຊື່ອມໂຍງກັນດ້ວຍລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຂອງທັງໝົດໃນອາຊຽນ.

ລັດຖະານລາວຄາດໝາຍວ່າ: ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຈີນ ຈະສ້າງໂອກາດທາງດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ຈີນ ແລະ ກຸ່ມປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ CLMV ເພີ່ມຕືີ່ມ ຫາກລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ທັງໝົດ. ທ້າຍທີ່ສົດແລ້ວ ພາຍໃຕ້ຮັບແບບສຳປະທານທັງລະບົບສາຍສົ່ງ

ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປະເທດລາວໄປແລ້ວ ຕໍ່ໄປອະນາຄົດຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໝົດຕາມສັນຍາ ແບບ ບີໂອທີ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບການລົງທຶນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຄາດໝາຍວ່າມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດທີ່ຈະໂອນເປັນຂອງລັດຖະບານລາວຈະມີມູນຄ່າມະຫາສານ.