ລາງວັນນຳຈັບນາງຕາດຳ 10 ລ້ານກີບຄະດີສໍ້ໂກງຊັບ

ວັນທີ 2/9/2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຳສັ່ງຈັບໂຕ…ພ້ອມລາງວັນໃຫ້ 10 ລ້ານກີບ ສຳລັບຜູ້ສາມາດຄວບຄຸມໂຕ ຫຼື ຈັບນາງຕາດຳ ແກ້ວບຸນຄ້ຳ ໄດ້. ນາງຕາດຳ ແກ້ວບຸນຄ້ຳ ໄດ້ຕ້ອງໂທດຄະດີ ຖານສໍ້ໂກງຊັບ ພົນລະເມືອງ ແລະ ຫຼົບຫຼີກການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ໃຜຮູ້ເບາະແສ ຫຼື ພົບເຫັນ ແຈ້ງ: 02059830979