ເລື່ອນການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນຢີ່ປຸ່ນ

ໂຄງການຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນຢີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໂຄງການແລກປ່ຽນທາງວັດທະນາທໍາ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຮືອໃຫຍ່ ນໍາພາຊາວຫນຸ່ມ ຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທັງໝົດປະມານ 300 ຄົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 52 ມື້ ລ່ອງເຮືອ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ ໂດຍມີກິດຈະກໍາຫຼາກຫຼາຍ ຢູ່ເທິງເຮືອ ແລະ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ເຮືອໄປຈອດ.

ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ, ໂດຍສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1997. ໃນແຕ່ລະປີ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຊາວໜຸ່ມລາວ ຜູ້ຫ້າວຫັນ ຈໍານວນ 30 ຄົນ ຈາກທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ການປະກາດຮັບສະໝັກ ຜ່ານມາ ຈະຢູ່ໃນໄລຍະ ເດືອນເມສາ-ພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ.

ໂຄງການຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນຢີ່ປຸ່ນ (SSEAYP 2020) ຖືກເລື່ອນອອກໄປເປັນປີໜ້າ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ແຈ້ງການ ເຖິງນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເລື່ອງການເລື່ອນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລໃນປີ 2020 ເນື່ອງຈາກສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ ສຳລັບປີ 2020 ແມ່ນຈະບໍ່ມີການສອບເສັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບລາຍລະອຽດອ່ານໄດ້ໃນແຈ້ງການລຸ່ມ.