ກຽມເປີດຕະຫຼາດແຫ່ງໃຫມ່ຊື່ວ່າ ຕະຫຼາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກຽມເປີດຕະຫຼາດແຫ່ງໃຫມ່ ນໍາໃຊ້ ຊື່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນຊື່ຕະຫຼາດ (ຕະຫຼາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ), ຕິດກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຈະປະກອບມີ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເສື້ອຜ້າ,ເກີບ,ເຄື່ອງແຟຊັ້ນ,ໂມງ,ກະເປົາ, ຮ້ານເສີມສວຍ,ກິບຊ໋ອບ, ຮ້ານຄໍາ , ຜ້າໄໝ , ຮ້ານຕັດເຄື່ອງ , ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ. ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນໄວໆນີ້