ຢຸດການຮຽນການສອນປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ບາງໂຮງຮຽນ ຢຸດການຮຽນການສອນ ແລະ ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 13-15/01/2021 ຢູ່ 5 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຈັນທະບູລີ, ສີໂຄດຕະບອງ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ໄຊທານີ ດັ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 1.ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ສີໂຄດຕະບອງ ສີສັດຕະນາກ ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ

ໃຫ້ແຈ້ງບັນດາໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຕອນປາຍ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງທ່ານປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຕອນເຊົ້າໃຫ້ເລີ່ມຮຽນເວລາ 9:00 ໂມງ, ຕອນແລງເລີກຮຽນເວລາ: 15:00 ໂມງ, 2.ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດລຽບເສັ້ນທາງໄກສອນພົມວິຫານ ແຕ່ວົງວຽນດອນໜູນຫາຫໍຄໍາແມ່ນໃຫ້ຄູອາຈານເອົາວຽກບ້ານ ບົດຝຶກຫັດຕ່າງໆໃຫ້ນັກຮຽນຄົ້ນຄວ້າຢູ່ບ້ານໃນໄລຍະ 3 ວັນ

ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຄື: ເມືອງ ຈັນທະບຸລີ: ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນ ມ.ສ ສິນໄຊ ແລະ ອະນຸບານດາລາເມືອງ ໄຊເສດຖາ: ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ໜອງບອນ ມ.ສ ຈັນສະຫວັນ ມ.ສ ລາວ-ຫວຽດນາມ ປະຖົມລາດຊະວົງ ປະຖົມ ໂພນພະເນົາ ມ.ຕ ເສກກະສັດ 2 , ເມືອງ ໄຊທານີ: ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ດອນໜູນ, ມ.ສ ວັນໃໝ່ ມ.ສ ມາລິນີ ມ.ສ SOS ປະຖົມໄຊສົມພອນ ປະຖົມ ສິດທິສອນ ປະຖົມ ຣິດຝິວ ປະຖົມ ອ໋ອດສະກ້າ ປະຖົມ ໂລໂກ້ສີຄໍາ

ສຳລັບໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ກໍາລັງຈັດການສອບເສັງພາກຮຽນ I ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າກຽມສອບເສັງພາກຮຽນ I ແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນໄປສອບເສັງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນວັນເວລາອື່ນທົດແທນ ເພື່ອໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນຄົບຖ້ວນຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ: ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ແມ່ນມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ (ແລະ ບໍ່ກ່ຽວກັບອາກາດໜາວຈຶ່ງພັກຮຽນ)