ໝາກໝັ້ນຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດເປັນຢາລະບາຍ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ
ຕົ້ນໝາກໝັ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຕະກຸນດຽວກັນກັບໝາກຄາຍ, ເປັນໄມ້ທີ່ປູກຢູ່ໃນເຂດໜາວ. ລັກສະນະຂອງໃບເປັນຮູບຫອກ, ປາຍໃບ ແລະ ກົກໃບແຫຼມ, ແຜ່ນໃບສີຂຽວ, ຂອບໃບເປັນຈັກຄ້າຍຄືແຂ້ວເລື່ອຍແບບຖີ່ໆ. ອອກດອກຈໍານວນຫຼາຍ, ດອກມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີສີຂາວ, ດອກເປັນດອກແບບສົມບູນເພດ, ດອກຈະອອກໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນຫາເດືອນກຸມພາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມໜາວພຽງພໍ.

ໝາກເປັນແບບດ່ຽວ, ຈຶ່ງຈັດເປັນພວກ Stone Fruit, ໝາກຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງໃນເລື່ອງຂອງລົດຊາດ, ສີຂອງໝາກ ແລະ ເນື້ອຂອງໝາກ, ເມື່ອໝາກໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຈະມີສີນວນສີຂາວປົກຄຸມຊຶງເອີ້ນວ່າສານເຄືອບ, ເນື້ອມີລົດຫວານ ຫຼື ຫວານອົມສົ້ມດ້ານໃນໝາກມີແກ່ນແຂງຢູ່ 1 ແກ່ນ.

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນ:
– ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມແກ່, ປ້ອງກັນພະຍາດເລື້ອລັງບໍ່ຕິດຕໍ່ ເພາະໝາກໝັ້ນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າ ແລະ ສານອາຫານຫຼາຍຊະນິດສໍາຄັນສູງເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ, ເກືອແຮ່, ຄາໂບໄຮເດດ ແລະ ອື່ນໆ.
– ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ.

– ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພະຍາດມະເຮັງ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດມະເຮັງ.
– ຊ່ວຍສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງຫົວໃຈ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ.
– ໝາກໝັ້ນອຸດົມໄປດ້ວຍທາດເຫຼັກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງເມັດເລືອດ, ຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ, ປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ.
– ຖ້າຮັບປະທານໝາກໝັ້ນປະຈໍາໃນປະລິມານຫຼາຍຈະຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້.

ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຂອງໝາກໝັ້ນຕໍ່ 100 ກຼາມ.
– ພະລັງງານ 46 ກຼາມ
– ໂປຣຕີນ 0.7 ກຼາມ
– ຄາໂດໄຮເດສ 11.42 ກຼາມ
– ໄຂມັນ 0.28 ກຼາມ

– ເສັ້ນໃຍ 1.4 ກຼາມ
– ແຄວຊຽມ 6 ລິນລີກຼາມ 1%
– ຟອດຟໍຣັດ 16 ລິນລີກຼາມ 1%
– ທາດເຫຼັກ 0.17 ລິນລີກຼາມ 1%
– ວິຕາມິນເອ 17 ໄມໂຄຼກຼາມ 2%

– ວິຕາມິນບີໜື່ງ 0.028 ລິນລີກຼາມ 2%
– ວິຕາມິນຊີ 9.5 ລິນລີກຼາມ 11%
– ທາດສັງກະສີ 0.1 ລິນລີກຼາມ 1%

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:
– ສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປໝາກໝັ້ນເປັນຢາລະບາຍ, ການຮັບປະທານຄັ້ງລະຫຼາຍໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງໄດ້, ຄວນຮັບປະທານໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ.
– ສໍາລັບຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາບໍ່ຄວນຮັບປະທານໝາກໝັ້ນໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.
– ຜູ້ທີ່ປ່ວຍເປັນພະຍາດໄຕ, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງລ້າງໄຕຢູ່ເປັນປະຈໍາ, ລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ມີອາການຖ່າຍແຫຼວ ຫຼື ມີອາການຂອງລໍາໄສບໍ່ປົກກະຕິບໍ່ຄວນຮັບປະທານ.