ເຂື່ອນນໍ້າຂອງເມືອງຊະນະຄາມຈະຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນີ້ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ດາຕັ່ງ (ລາວ) ຊະນະຄາມ ຮາຍໂດພາວເວີ ຈໍາກັດ. ມີງົບປະມານຂອງໂຄງການ 2073 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ອີງຕາມເອກະສານທີ່ໄດ້ຍື່ນແກ່ ຄະນະກໍາມະການ ອົງກອນ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເລີ່ມ ພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນປີ 2028. ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ຜະລິດໄດ້ ຈະສົ່ງອອກຂາຍ ໃຫ້ປະເທດໄທ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງ ເຂື່ອນນີ້ ແມ່ນລະຫວ່າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງ ສປປລາວ, ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ຊາຍແດນ ລາວໄທ ເຂດ ແຂວງ ເລີຍ. ປະມານ 2 ກິໂລແມັດ. ຫ່າງຈາກ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ, ຫ່າງຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະມານ 84 ກິໂລແມັດ.

ເພຈທາງການ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ອົງກອນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຫຼື MRC (Mekong River Commission) ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 11 ​ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ວ່າ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການກະກຽມ ການປຶກສາຫາລື ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອ ສະເໜີ ໂຄງການ ເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ເມືອງ ຊະນະຄາມ, ເຊິ່ງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນ 1 ໃນ 6 ເຂື່ອນ ທີ່ ສປປ ລາວ ສະເໜີ ເພື່ອສ້າງ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ, ເຂື່ອນທີ່ເມືອງຊະນະຄາມ ຈະມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ ທີ່ 684 ເມກາວັດ.