ຄົນຍີ່ປຸ່ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍຈື່ງຊ່ວຍລາວ

ວັນທີ 11/8/2019 ຈາກເຟສ ອ້າຍ ອ້າຍ ໄດ້ໂພສວ່າ: ຂັບລົດມາແຕ່ຊາຍແດນ ໄດ້ເຫັນລາວຢືນຈັບປ້າຍຢູ່ແຄມທາງບ້ານຫ້ວຍສານຂຽນວ່າ: ເຊໂປນ ກະເລີຍຂີ່ເຂົ້າໄປຖາມເປັນພາສາຫນ່ອຍຫນຶ່ງ
ຂ້ອຍ: ເຈົ້າຈະໄປໃສ່
ລາວ: ສະຫວັນນະເຂດແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີເງີນ
ຂ້ອຍ: ຮອດແຕ່ເຊໂປນໃດ ຈະໄປບໍ່

ລາວ: ໄປ
ຂ້ອຍ: ເຈົ້າມາຈາກໃສ່
ລາວ: JAPANໄປທ່ຽວຫວຽດແລະເງີນເສຍ
ຂ້ອຍ: ໄປຂ້ອຍຈະໄປສົ່ງຢູ່ເຊໂປນ
ລາວ: ຂ້ອຍບໍ່ມີເງີນໃດ

ຂ້ອຍ: ຂຶ້ນມາເລີຍຈະໄປສົ່ງ
ມາຮອດຄິວເຊໂປນໄດ້ເອົາເງີນຈຳນວນຫນຶ່ງໃຫ້ລາວເດີນທາງໄປ ສະຫວັນນະເຂດ ຕໍ່
“ຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນຢ່າດ່າມ່າ”😊

ທີ່ມາ: ອ້າຍ ອ້າຍ