ນຳສົ່ງຜູ່ເສຍຊີວິດຖືກໄຟຟ້າຊັອດກັບບ້ານ

ໜວ່ຍກູ້ໄພເມືອງອຸທຸມພອນ ວັນທີ 8/9/2020 ເວລາປະມານ 12:30 ນາທີ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ເມືອງອຸທຸມພອນ ເຊໂນ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫືລອໃຫ້ນຳເອົາສົບຜູ້ເສຍຊີວິດກັບບ້ານ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນເປັນເພດຊາຍ ຊື່ທ້າວ ຄຳສາຍ ອາຍຸ 21 ປີ

ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານສີວິໄລ ມ.ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຜູ້ເສຍຊີວິດຍອ້ນຖືກໄຟຟ້າຊັອດ ຢູ່ທີ່ບ້ານນາທາດເມືອງອຸທຸມພອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ດັ່ງນັ້ນ,ທາງທີມງານຂອງຫນ່ວຍກູ້ໄພເມືອງອຸທຸມພອນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອນຳສົບຜູ້ກ່ຽວກັບພູມລຳເນົາແລະຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ວອນມາຍັງທຸກພາກສວ່ນ ຂໍຊວ່ຍບໍລິຈາກສີ່ງຂອງປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ປັດໃຈໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຂົ້າປາອາຫານແຫ້ງ ນຳ້ດຶ່ມ ເພື່ອທຳບຸນ ດວ້ຍ ການສະໜັບສະໜູນ ຊຸກຍູ້ໜວ່ຍກູ້ໄພ ໃນວຽກງານ ຊວ່ຍເຫຼືອມະນຸດດວ້ຍກັນ…