ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
* ໄອທີ (Support)
* ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ
* ພະນັກງານຂາຍ
* ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ
* ພະນັການແຄັດເຊຍ
* ພະນັກງານແມ່ບ້ານ
* ພະນັກງານຂາຍຫມູປີ້ງ
* ພະນັກງານຂັບລົດຂົນສົ່ງ

#ເອກະສານ
-ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
-ບັດປະຈໍາໂຕ
-ສໍາມະໂນຄົວ
-ໃບກວດສຸຂະພາບ
-ໃບແຈ້ງໂທດ
-ຮູບ 3×4 2 ໃບ ສາຂາ 2 ຫນອງວຽງຄໍາ ຫຼັງຫໍພັກຊີເກມ(ດົງໂດກ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຄຸນສົມບັດຜູ້ສະຫມັກ
ມີໃຈຮັກໃນການສັກວຽກ, ມີລະບຽບວິໄນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຊື່ສັດ, ດຸຫມັ່ນ ມີມະນຸດສໍາພັນດີສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
ຕິດຕໍ່ 020 56263879 ເວລາ 8:00 – 17:00