ລົດດາມຕົກລົງເຫວທາງພູ 9 ຫຼັກອີກແລ້ວ

ລະມັດລະວັງແດ່ເດີລົດດາມຕົກລົງເຫວທາງພູເກົ້າຫຼັກ ເຕືອນໄພລະວັງການເດີນທາງລະດູຝົນ ຂ່າວອຸບັດຕິເຫດ ໃນວັນທີ່ 9 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານມາ ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດດາມຕົກລົງເຫວຂ້າງທາງ ເສັ້ນທາງພູເກົ້າຫຼັກ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ..

ຈຸດທີ່ລົດດາມຕົກແມ່ນຈຸດດຽວກັບທີ່ລົດເມເຄີຍຕົກໃນ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ່ບາດເຈັບແລະເສຍຊີວິດ. ສ່ວນອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ໂຊເຟີແມ່ນປອດໄພ.

ແຕ່ບົດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກ.ເຕືອນທຸກທ່ານໃນການເດີນທາງທຸກຄົນໃນລະດູຝົນແມ່ນໃຫ້ລະມັກລະວັງ, ໂດຍສະເພາະທາງພູເກົ້າຫຼັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໃນລະດູຝົນ. ລາຍງານໂດຍປະຊາຊົນແຖວນັ້ນ