ລົດອີ່ແຕນ-ຊິ້ງ ທໍາອິດຂອງຄົນລາວໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນອະນຸສິດທິບັດແລ້ວ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງວຽງຈັນ ມອບໂດຍ ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ພົມມາລາ ນັນທະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການ ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຜ່ານໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປິ່ນອ້ອມຈໍານວນໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ການ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຢ່າງໃກ້ສິດຂອງການນໍາກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ວຽກງານອະນຸສິດທິບັດ ເປັນວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງປະດິດທີ່ມີການປັບປຸງທາງດ້ານເຕັກນິກ ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງ ອະນຸສິດທິບັດ. ບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືການປະດິດສິ່ງໃໝ່ໆເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

“ລົດອີ່ແຕ໋ນຊິ້ງ” ນອກຈາກຈະມີລາຄາຖືກກວ່າພາຫະນະທີ່ມີ 4 ລໍ້ທົ່ວໄປແລ້ວ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຂົນສົ່ງເຄື່ອງມືການກະເສດ ແລະ ຜົນລະປູກທາງການການກະເສດຂອງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຊຶ່ງສິ່ງປະດິດນີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ດີສົມຄວນ. “ລົດອີ່ແຕນຊິ້ງ” ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງປະດິດທໍາອິດຂອງຄົນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນອະນຸສິດທິບັດ ຊຶ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນນິມິດໝາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງວຽກງານອະນຸສິດທິບັດຕໍ່ກັບຄົນລາວ ແລະ ຈະກາຍເປັນໜໍ່ແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການຂໍປົກປ້ອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຕົນເອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ.

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍຄືກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມອບໃບຢັ້ງຢືນອະນຸສິທິບັດ “ລົດແຕນ-ຊິ້ງ” ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ແສນພູມີ ຜູ້ປະດິດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງສິ່ງປະດິດ “ລົດອີ່ແຕ໋ນຊິ້ງ” ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ, ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ ຄໍາພັນ ສິດທິດໍາພາ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ແສນພູມີ ໃນນາມຜູ້ປະດິດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງສິ່ງປະດິດ “ລົດອີ່ແຕ໋ນຊິ້ງ” ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບອະນຸສິດທິບັດ ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2015 ແລະ ໄດ້ຮັບເລກທີຄໍາຮ້ອງ ເລກທີ PPT 18, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກໍ່ຄືພະແນກສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງການໄດ້ຮັບອະນຸສິດທິບັດ ມາຮອດວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2019 ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນອະນຸສິດທິບັດ “ລົດອີ່ແຕນ-ຊິ້ງ” ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ ຊຶ່ງສິ່ງປະດິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການປັບປຸງເຕັກນິກໃໝ່ ນັ້ນກໍ່ຄື ການຕໍ່ເຕີມໂຄງສ້າງຂອງໂຕລົດ ຈາກພື້ນຖານຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມທົ່ວໄປ ທີ່ມີພຽງ 2 ລໍ້, ເສີມເພົາຂັບທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກັກດັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແລ່ນດ້ວຍ 4 ລໍ້ ເຮັດໃຫ້ລົດອີ່ແຕນຊິ້ງ ສາມາດເດີນທາງໄປໃນເສັ້ນທາງທີ່ທຸລະກັນດານ ຊຶ່ງພາຫະນະທົ່ວໄປເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.