ວັດບ້ານລາດທ່າແຮ່ເປັນສົມບັດຂອງເມືອງບາດານ

ຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2020 ທີ່ ວັດບ້ານລາດທ່າແຮ່ ແຕ່ມາດຽວນີ້ເຫັນແຕ່ຫຼັງຄາວັດ ເພາະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຂື່ອນນ້ຳອູ 1 ແຕ່ເພີ່ນກໍ່ມີການຍ້າຍຄອບຄົວໃນເຂດນັ້ນອອກໄປທີ່ໃໝ່ແລ້ວ, ວັດບ້ານລາດທ່າແຮ່ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໄປທາງເໜືອ 50 ກມ ສ້າງຂື້ນໃນປີ ຄ.ສ 1980 ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ 999