ດີນເຈືອນຕັນເສັ້ນທາງປະຊາຊົນຈຳນວນໜື່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າອອກໝູ່ບ້ານໄດ້

ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກປະຊາຊົນວ່າ ຈາກເຊກອງ ວັນທີ 11/10/2020 ອັບເດດ(ຫຼ້າສຸດ) ສະຖານນະການຝົນຕົກ(ຢູ່ ບ້ານເຊຊັບ, ເມືອງລຶມ, ແຂວງເຊກອງ)ຫຍັງເພີ່ມທະວີຄູນເລື້ອຍໆ(ຝົນຕົກ, ດິນເຈື່ອນ, ດິນຖະຫລົ່ມ)…

ບ້ານເຊຊັບ ເປັນບ້ານທີ່ຕິດກັບຊາຍແດນ ເມືອງສະໂມ້ຍ(ແຂວງສາລະວັນ) ກັບ ເມືອງອາເລື້ອຍ(ແຂວງເຫວ້,ສສ ຫວຽດນາມ) ຂໍວອນທາງຂັ້ນເທິງ,ຈົ່ງປະສານກັບຂັ້ນເທິງທາງ ເມືອງອາເລື້ອຍ(ສສ ຫວຽດນາມ)ຂໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລື່ອແກ່ ປະຊາຊົນ ບ້ານເຊຊັບ ນີ້ດ້ວຍເຖິດ)…

ຂໍຂອບໃຈທີ່ອ່ານໝົດ ຊ່ວຍກັນຄົນລະແຊ່ເດີເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ປຊຊ ເຂດພູດອຍ ສະຫລຸບແລ້ວ ບ້ານເຊຊັບ ປັດຈຸບັນເປັນບ້ານປິດ, ຄົນໃນບໍ່ສາມາດອອກ ຄົນນອກບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນກຳລັງປະເຊີນຫນ້າກັບສະພາບອາກາດອັນຫນັກຫນ່ວງອີກ ຢ່າງເຊັ່ນ:

ຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງ ຕິດຕໍ່ກັນບໍ່ຢຸດ, ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນຕ່າງໆ ຖຶກເຊາະເຈື່ອນຕື່ມອີກເປັນຈຳນວນລວງຫລາຍ…ຕະຫຼອດຮອດສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນີ້ກໍເຊັ່ນກັນ. ມີເສັ້ນທາງ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າບ້ານເຊຊັບໄດ້ມີສອງເສັ້ນທາງ:

1. ເສັ້ນທາງລຽບຊາຍແດນ ແຕ່ ເມືອງສະໂມ້ຍ ຫາ ບ້ານເຊຊັບ ປະມ່ານ 60-70 ກິໂລແມັດ(ເປັນທາງຕັດໃຫມ່ ດິນແດງ ດຽວນີ້ບໍ່ສາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ແລ້ວ). 2. ເສັ້ນທາງແຕ່ເທດສະບານ ເມືອງອາເລື້ອຍ – ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນອາເລື້ອຍ – ເຂົ້າສູ່ ບ້ານເຊຊັບ

ປະມານ 20-30 ກິໂລແມັດ(ເປັນທາງປູ່ຢາງຕັດເຄິ່ງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ໄດ້ມີການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເກິດຂື້ນໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຜົນລະເມືອງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າອອກຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄ່ຽງໄດ້.)