ຜິດກັບເມຍເລີຍໜີອອກຈາກເຮືອນຍ່າງຄົນດຽວເປັນເວລາ 1 ອາທິດ

“ຂ້ອຍຍ່າງມາຕະຫຼອດທາງ ເປັນໄລຍະເວລາປະມານ 1 ອາທິດ ໂດຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຄິດທີ່ຈະໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງໃດໆ ປະທັງຊີວິດໄດ້ຍ້ອນອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄົນໃຈດີໃຫ້ມາໃນລະຫວ່າງທາງ ຂ້ອຍສະບາຍດີ ແຕ່ເມື່ອຍໜ້ອຍໜຶ່ງ”ລາວໄດ້ກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕຳຫຼວດກໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາເມຍຂອງລາວເພື່ອໃຫ້ເມຍລາວມາຮັບກັບເຮືອນແລະກໍ່ຫວັງວ່າຕໍ່ໄປພວກເຂົາຄືຊິບໍ່ຜິດຖຽງກັນອີກ

ຈາກລະບຸຕົວຕົນຈຶ່ງຮູ້ວ່າລາວຄືຄົນທີ່ຖືກລະບຸເອົາໄວ້ວ່າຫາຍໂຕໄປຈາກເຮືອນ ໂດຍຜູ້ແຈ້ງຄວາມກໍ່ຄືເມຍຂອງລາວເອງ. ຊາຍໄວ 48 ປີ (ບໍ່ລະບຸຊື່) ຈຶ່ງເປີດໃຈກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດວ່າ ຕົນເກີດມີການຜິດຖຽງກັບເມຍເລີຍຕັດສິນໃຈອອກມາຍ່າງໄປເລື້ອຍໆເພື່ອທີ່ຈະສູດອາກາດສະຫງົບສະຕິອາລົມຕົນເອງ. (ຍ່າງແຕ່ເມືອງ Como ຫາເມືອງ Gimarra

ເຊິ່ງເທົ່າກັບວ່າລາວຍ່າງໄດ້ໄລຍະທາງປະມານ 418 ກິໂລແມັດ ສະເລ່ຍປະມານ 60 ກິໂລຕໍ່ມື້). ຊ່ວງເວລາປະມານ 2 ໂມງເຊົ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນເມືອງ Gimarra ປະເທດອີຕາລີ ໄດ້ທຳການອອກກວດກາຕາມປົກກະຕິ ເພື່ອເບິ່ງວ່າປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມກົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຫຼືບໍ

ທີ່ຈະບໍ່ອອກຈາກເຮືອນເກີນເວລາທີ່ກຳນົດໃນຊ່ວງນີ້. ພວກເຂົາໄດ້ກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຢ່າງຢູ່ແຄມທາງອັນມິດງຽບສະຫງົບ ເຈຢ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈຶ່ງພາລາວໄປສະຖານີຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ ສອບຖາມເຖິງທີ່ໄປທີ່ມາທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວອອກມາຍ່າງຄົນດຽວ.