ຕ້ອງການຄົນແປພາສາຫວຽດນາມດ່ວນພາພີ່ນ້ອງໄປປົວຢູ່ຫວຽດນາມ

📣📣 ປະກາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳ ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນຢູ່ຫວຽດ ຕອນນີ່ ມີ ຄອບຄົວ ຄົນປ່ວຍຕ້ອງການ ໃຫ້ຊ່ວຍໄປແປພາສາຫວຽດນາມໃຫ້ແນ່ ເນື່ອງຈາກເປັນ ຄຄ ທຸກຍາກ ເງິນກະໄດ້ຈາກການລະດົມຊ່ວຍເຫຼືອ ກາບວິງວອນຜູ້ຢູ່ໄກ້ໂຮງໝໍຫວຽດດຶກ…ເມືອງໂບນເມີຍຕານຕ່ຽນຮ່າໂນ້ຍ ແຂວງເວດາ… 🙏 ກາບຊ່ວຍຄົນລາວນຳກັນແນ່ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວມີໂອກາດກັບມາຫາລູກນ້ອຍ ມີໂອກາດໄດ້ຫາຍໃຈອີກຄັ້ງ ຫວັງວ່າ ຄົງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເບີໂທຜົວຄົນປ່ວຍ 01255604062 (ຊື່ທ້າວຂັນຄຳ) ຫຼື ປ໋ອງ ວັນທີ 12/8/2019

ທີ່ມາ: ຍີ່ປຸ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ