ເມຍຖືພາຖືກນ້ຳພັດໄຫຼໄປສ່ວນຜົວໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ

ຈາກຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີແມ່ມານ ແລະ ຜົວໄດ້ພາກັນຈ້າງເຮືອ ເພື່ອຈະໄປເກີດລູກ ເຊິ່ງຂະນະນັ້ນ ນໍ້າຖ້ວມແລະມີກະແສແຮງ. ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແມ່ມານ ໄດ້ຕົກເຮືອ ແລະ ຈົມສູນຫາຍ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020. ເນື່ອງຈາກນໍາເລີກ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເອົາຊີວິດ ແມ່ມານໄດ້. ຈົນມາຮອດຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ຈິ່ງສາມາດພົບເຫັນ ສົບຂອງແມ່ມານຄົນດັ່ງກ່າວ.

ຜູ່ເປັນສາມີໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ ຂໍໃຫ້ຟ້າດິນ ຄືນຊີວິດເມຍແລະລູກຂອງລາວກັບຄືນມາ.ເຊິ່ງເຫັນແລ້ວກໍ່ສຸດສະຫຼົດໃຈກັບເຫດການຄັ້ງນີ້. ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບເຫດການຄັ້ງນີ້ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ນີ້ວ່າເກີດເຫດ ສະຫຼົດໃຈ ນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງເຮວ້ ເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ ຍິງຕັ້ງຄັນ ຕົກເຮືອເສຍຊີວິດ.