ອະນຸຍາດແຜນການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວັງວຽງ-ຫຼວງພະບາງ

ລັດຖະບານລາວ ອະນຸຍາດແລ້ວ ແຜນການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ວັງວຽງ ຫາ ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວລາ ການເດີນທາງສັ້ນລົງ ລະຫວ່າງ 2 ເມືອງທ່ອງທ່ຽວຊື່ດັງ ຂອງລາວ ໂດຍເວລາ ການເດີນທາງ ຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ 90 ນາທີ. ທາງດ່ວນນີ້ ຈະເປັນທາງດ່ວນ 4 ເລັນ,

ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 139.6 ກິໂລແມັດ. ບໍລິສັດທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງເທື່ອ ເພາະຍັງມີຫນ້າວຽກ ທີ່ຈະຕ້ອງກະກຽມຫຼາຍຢ່າງ