ພາຍຸໄຕຝຸ່ນ Vamco ທີ່ມີຫາງຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ

ກຽມຈັບຕາເບິ່ງ ພາຍຸໄຕຝຸ່ນ Vamco ທີ່ມີຫາງຍາວ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຫົວຢູ່ໃກ້ປະເທດ ຟິລິປິນ ແຕ່ຫາງຍາວ ໄປຮອດ Alaska ປະເທດອາເມລິກາ, ພັດຖະຫລົມເຂົ້າ ປະເທດຟິລິປິນ ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ. ພາຍຸລູກນີ້ ເປົ້າໝາຍຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະເຂົ້າ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ພະຈິກ 2020 ນີ້! ຂໍໃຫ້ທຸດຄົນລະມັດລະວັງ!